הפורומים (Zonal forum)

מספר מחוזות התאגדו לפורום כדי שיבצע עבורם שירותים שהם לא פנויים לבצע, כגון תמיכה במחוזות חדשים, הפקה של כנס שנתי, בניית כלים ותוכניות שירות רוחביות וייצוג בפורומים עולמיים. מחוז ישראל הצטרף לפורום האירופאי (EDM). הפורום נפגש פעמיים בשנה, למושב חורף ולמושב קיץ. מושב הקיץ מתקיים במקביל ובמסגרת הכנס האירופאי השנתי. בפורום מיוצג כל אחד מהמחוזות ע”י השליחים המחוזיים.

השירותים העולמים

ועידת השירות העולמי (Word Service Conference)

נציגי כל המחוזות נפגשים פעם בשנתיים בלוס אנג’לס ל”פגישת מצפון” עולמית. לועידה מגיעים הנציגים של כל המחוזות בעולם. הועידה מקיימת דיונים וסדנאות במשך 10 ימים ובמהלכם מצביעה על פרויקטים שיבוצעו במהלך השנתיים הבאות, כגון כתיבת ספרים חדשים, מחליטה על סדרי עדיפויות תקציביות של אנ-איי ובוחרת את בעלי התפקידים בשירות העולמי. הועידה מחליטה היכן יתקיים הכנס העוולמי של אנ-איי מדי שנתיים (Na Word Convention). הועידה מאשרת את התקציב השנתי ואת התוכנית העבודה של משרד השירות העולמי.

הועד העולמי (World Board)

הועד העולמי הינו גוף המאגד כ – 17 חברי וחברות אנ-איי מכל רחבי העולם שתפקידם לודא שמשרד השירות העולמי מבצע את המשימות שהוטלו עליו ע”י ועידת השירות העולמית ועוזר להם במילוי תפקידם. חברי הועד נבחרים ע”י השליחים בועידת השירות העולמית, לאחר שעברו מיון התאמה ע”י HRP.

ועדת משאבי אנוש עולמית (Human Resource Panel)

ועדת משאבי אנוש עולמית תפקידה לנהל יחסי עבודה תקינים בין משרד השירות העולמי והועד העולמי וכן לנהל את מאגר קורות החיים של המועמדים לתפקידים השונים בשירות העולמי. על הצטרפות לשירות בועד העולמי או בועדת משאבי אנוש של השירות העולמי אפשר למצוא את כל המידע הנדרש באתר השירות העולמי, בכתובת:  https://www.na.org/?ID=HRP-info.

משרד השירות העולמי (World Service office)

גוף זה אינו גוף שירות, מועסקים בו כ- 58 עובדים שכירים אשר תפקידם להוציא לפועל את החלטות ותוכנית העבודה של ועידת השירות העולמית וכן לתפעל את אתר השירות העולמי. המשרד ממוקם בלוס אנג’לס, קליפורניה.