התפקיד אליו מוגשת המועמדות:


  1. פרטים אישיים


  2. נסיון בשירות

  יש לתאר את הניסיון בשירות באנ-איי ובמיוחד ניסיון רלוונטי לתפקיד, כמה זמן בכל תפקיד ואת השנים בהם בוצע
  התפקיד.


  3. מיומנויות אישיות

  מה לדעתך יכולה להיות תרומתך האישית לתפקיד?


  4. שאלות כלליות

  האם יש לך חונך?

  האם את/ה משתתף/ת באופן קבוע בפגישות אנ-איי?

  האם את/ה חושב/ת שאת/ה יכול/ה לעמוד בהתחייבות?

  האם יש לך את הזמן הפנוי הנדרש כדי למלא את התפקיד?

  האם המצב הכלכלי שלך מאפשר את מילוי התפקיד?

  האם יש יכולת לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני בצורה סדירה?


  שאלה למועמד/ת לתפקיד גזבר המחוז, סגן הגזבר ויו״ר ספרות

  האם יש לך חובות שעלולים להסתיים במשפט?


  שאלות למועמד/ת לתפקיד שליח ארצי, מ"מ שליח ויו״ר תרגום

  האם ידיעתך באנגלית כוללת דיבור, קריאה וכתיבה באופן יחסית שוטף?