הקבוצה

קבוצת אנ-איי היא מרכז הפעילות שלנו, ואנו מקיימים פגישות קבועות שבהן יכולים מכורים למצוא תקווה, תמיכה והזדהות. הקבוצה היא גם המקום הראשון בו רובנו עושים שירות בפעם הראשונה. כל קבוצה עצמאית ואוטונומית ואינה כפופה לשום גוף אחר. את פעילות הקבוצה מנחים עקרונות של 12 הצעדים ו-12 המסורות. כל מוסדות האנ-איי האחרים כפופים או מכוונים לשרת את צרכי הקבוצות השונות.

למה להצטרף לשירות בקבוצה?

לקבוצה בה אנו בוחרים לעשות שירות קוראים “קבוצת בית”. חברי אנ-איי מעידים שהתחילו להרגיש שהם חלק בלתי נפרד חברותא רק לאחר שהתחילו לעשות שירות בקבוצה. זה מתחיל בתפקיד “קטן” ופשוט יחסית ומתפתח לתפקידים מורכבים יותר בהתאם לאופי של כל חבר או חברה. חלק מרכזי מהחוויה של מכורים אנונימיים היא הנתינה – דרכה אנו גם מקבלים הכי הרבה וגם שומרים על עצמנו.

מבנה השירות בקבוצה

כל קבוצה מנוהלת ע”י “מצפון הקבוצה”, זוהי קבוצת חברים הדואגים ביחד לכל הנדרש לשם קיום הפגישה. “מצפון הקבוצה” אחראי לדאוג לקיום הצרכים הפיזיים וכן לתפקוד הרוחני של הקבוצה; מה יהיה פורמט הפגישה. במצפון הקבוצה ישנם בעלי תפקידים הנבחרים באופן דמוקרטי ע”י חברי המצפון.

בקבוצה שלושה תפקידים מרכזיים:

1. מזכיר – אחראי לתפעול כל צרכי הקבוצה.
2. גזבר – אחראי על כל ענייני הכספים של הקבוצה.
3. שליח –אחראי על הקשר של הקבוצה עם מוסדות השירות השונים של אנ-איי.

בקבוצות אנ-איי רבות יש תפקידים נוספים לפי הצורך כגון: אחראי ספרות, אחראי כיבוד, פותחן של הקבוצה, מקבל חברים חדשים ועוד.

איך מצטרפים?

פונים לכל אחד מבעלי התפקידים בקבוצה המתאימה לכם – תזהו אותם לפי התפקידים שהם עושים: מנחים את הפגישה, אוספים את הכסף, מוכרים ספרות, מסדרים את פינת הקפה וכו׳. פשוט תשאלו אותם איך מצטרפים למצפון. הם ישמחו מאוד – תמיד יש צורך בעזרה!