האיזור – ועדה איזורית

מספר קבוצות מתאגדות לאיזור וממנים ועדה איזורית כדי שתבצע עבורן שירותים שהן לא פנויות להתעסק בהם, כגון: הפקת כנסים וסדנאות, הפצת המידע אודות אנ-איי למכורים ולאנשי מקצוע. בארץ פועלים כיום 5 וועדות איזוריות: צפון, מרכז, ירושלים, דרום, דוברי רוסית.

למה להצטרף לשירות באיזור?

עבור רבים מאיתנו המעבר לשירות באיזור עזר לנו להבין את הגודל של חברותת האנ-איי, את העוצמה שיש בביחד, את הניסיון בהחלמה שיש בקבוצות שונות. השירות ברמה איזורית נותנת אפשרות לשאת את הבשורה בצורה רחבה יותר, עם תפקידים מאתגרים יותר ומספקים.

מבנה השירות באיזור

אחת לחודש מתקיימת פגישה איזורית בה משתתפים שליחי כל הקבוצות המאוגדות באותו האיזור וכן בעלי התפקידים שנבחרו. כל איזור מקיים מספר תת-ועדות המספקות  שירותים לקבוצות, בהתאם לכח אדם והמשאבים העומדים לרשות האיזור. בכל איזור פועלת ועדת היגוי הכוללת: יו”ר (מנחה הוועדה האיזורית), סגן יו”ר, שליח (איש הקשר בין האיזור לועדה הארצית), מזכיר וגזבר. האחראים על ניהול השירות באזור והקשר בין האיזור לקבוצות ובין האיזור לועדה הארצית. בנוסף, באזורים מסויימים פועלות גם חלק מהועדות הבאות:

  1. מידע לציבור (מל”צ) – אחראית על הפצת מידע על אפשרויות ההחלמה באנ-איי למכורים, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב.
  2. מוסדות ובתי סוהר (מב”ס) – אחראית על קיום פגישות למכורים בבתי סוהר ומוסדות שאינם חופשיים להגיע לפגישות רגילות.
  3. תרבות וגיוס כספים – אחראית על הפקה וקיום של כנסים, סדנאות למידה ואירועים שמטרתם גיוס כספים לפעילות אנ-איי וחוויות כיף וגיבוש לחברותא.
  4. הושטת יד – אחראית על תמיכה בקבוצות חדשות, חלשות או מרוחקות.
  5. ספרות – אחראית על מכירת ספרות אנ-איי לחברים ולקבוצות באיזור.

איך מצטרפים לשירות באיזור ?

פשוט פונים לשליח בכל קבוצה, או לכל חבר או חברה שעושים שירות בועדה אליה אנו רוצים להצטרף, ומבררים מתי ואיפה הם נפגשים. מגיעים לפגישת הועדה ומבקשים להצטרף. סביר להניח שתתקבלו בשמחה – תמיד יש צורך באנשים טובים בשירות. מומלץ שיהיה ניסיון בשירות בקבוצה לפני שפונים לשירות באיזור.

טבלת קריטריונים לשירות באיזור מרכז (2024) להגשת מועמדות לתפקיד באיזור מרכז לחצו כאן

טבלת קריטריונים לשירות באיזור צפון. להגשת מועמדות לתפקיד באיזור צפון לחצו כאן