למידע נוסף

  משרד השרות של מכורים אנונימיים

  מחוז ישראל

  רחוב המקצוע 9

  תל אביב 67772

  קו המידע: 033-747474

  פקס: 03-6886464

  לפניות בנושאים כלליים: hello@naisrael.org.il

  לעדכונים באתר האינטרנט: web@naisrael.org.il