התמיכה מאפשרת לנו לסייע לחברי אן-איי, לקבוצות ולגופי השירות בארץ, ובכך לשרת את מטרתנו העיקרית: לשאת את הבשורה למכור שעודנו סובל.
אנו מעריכים ומודים על תמיכתכם המתמשכת.

המסורת השביעית של אן-איי אומרת כי ״כל קבוצת אן-איי צריכה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ״ ועל כן אנו מבקשים לקבל תרומות מחברי וחברות אן-איי בלבד. אנשים שאינם חברי אן-איי מתבקשים שלא לתרום ומוזמנים לעזור להפיץ את בשורת אן-איי על ידי הפניית מכורים אלינו ורכישת ספרות אן-איי. תודה על הבנתכם ועל שיתוף הפעולה.

המסורת השביעית שלנו אומרת

״כל קבוצת אן-איי צריכה 

לשאת את עצמה לחלוטין

ולדחות תרומות מבחוץ״