עדיין ניתן להגיש מועמדות לתפקיד
תקופת ניקיון:
שבע שנים לפחות.
דרישות התפקיד:
בעל כושר ארגוני, ניהולי, ותקשורתי.
יכולת לקבל ולשלוח דוא”ל בצורה סדירה.
ניסיון בשירות:
מעורבות בתוכנית, בעלי ניסיון בעבודת השרות אשר מלאו בעבר תפקידים מרכזיים בוועדות השירות.