Monthly Archives: March 2016

הקבוצה באנגלית ביום שבת, שעה 20:30 בירושלים עברה לרחוב בלפור 8

By |March 18th, 2016|שינויים בפגישות|0 Comments

נפתחה קבוצה חדשה בבת ים! רחוב אהוד קינמון 29, קומה 2, יום שישי, 21:30, נושא: סבב הרגשה

By |March 18th, 2016|שינויים בפגישות|0 Comments

קבוצה חדשה נפתחה ברחוב ביאליק 17 בבית שמש! יום רביעי, 20:30, נושא: ״צעירים בהחלמה״

By |March 18th, 2016|שינויים בפגישות|0 Comments

ועדת ספרות זקוקה לכוח!

ועדת ספרות מחוז ישראל זקוקה לחברים/חברות המעונינים לשרת בועדה בכל יום ראשון בין השעות 18:30-19:30 על מנת להקים מחדש את הועדה.

לפרטים:

יו״ר ספרות: 050-4417738

By |March 18th, 2016|הודעות שירות|0 Comments

דרוש יו״ר גרפיקה לועדת כנס ה-16

וועדת כנס ה-16 יצאה כבר לדרך.
חברים יקרים הועדה צריכה אנשים לשירות בתתי הועדות של הכנס .
כמו כן נשמח אם יש מישהו מהחברותא היקרה שלנו שיצטרף לוועדה חסר לנו יו”ר גרפיקה.
לקחת חלק בשירות זו גדילה רוחנית חלק בלתי נפרד מהחלמתנו ואחדותנו .
זקוקים לכם וצריכים אוהבים.
לפניות אפשר ליצור קשר:
דימה: 052-6819179
דינה: 054-2224568

By |March 18th, 2016|הודעות שירות|0 Comments

קבוצת “גאים בהחלמה” (שבת, 17:00, תל אביב) עברה למרכז הגאה בגן מאיר, קומה 2. אותו יום, אותה שעה.

By |March 13th, 2016|שינויים בפגישות|0 Comments