Monthly Archives: January 2016

מחסור בעלי תפקידים בוועדת מב”ס

חברים יקרים,

ועדת מב”ס מחפשת ממלאי תפקיד לתפקידים הבאים:

1) סגן יו”ר מב”ס

2) סגן/ית תיאום בתי סוהר

3) מתאם מוסדות

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות ליורם- 054-5268838

הצטרפו אלינו לשירות אוהב,

ועדת מב”ס.

By |January 9th, 2016|הודעות שירות|0 Comments

המצפון באילת זקוק לדוברים

eilat_flyer

By |January 9th, 2016|הודעות שירות|0 Comments