ועדת ספרות מחוז ישראל זקוקה לחברים/חברות המעונינים לשרת בועדה בכל יום ראשון בין השעות 18:30-19:30 על מנת להקים מחדש את הועדה.

לפרטים:

יו״ר ספרות: 050-4417738