וועדת כנס ה-16 יצאה כבר לדרך.
חברים יקרים הועדה צריכה אנשים לשירות בתתי הועדות של הכנס .
כמו כן נשמח אם יש מישהו מהחברותא היקרה שלנו שיצטרף לוועדה חסר לנו יו”ר גרפיקה.
לקחת חלק בשירות זו גדילה רוחנית חלק בלתי נפרד מהחלמתנו ואחדותנו .
זקוקים לכם וצריכים אוהבים.
לפניות אפשר ליצור קשר:
דימה: 052-6819179
דינה: 054-2224568