בחירות לתפקיד יו”ר מש”א לשנת 2019

להורדת טבלת קריטריונים

 

לטופס הגשת מועמדות