טבלת קריטריונים להגשת מועמדות – https://www.naisrael.org.il/wp-content/uploads/2018/11/merkaz_table_2019_420x560.pdf