ועדת תאום ופיתוח חברותא ארצית
עורכת בחירות לבעלי תפקידים
ביום ה 8/5/19 יום רביעי בשעה 20 במשרדי המחוז
בואו להיות חלק משירות חשוב ומעצים
כי רק ביחד זה עובד