ועדת מב”ס ארצי מחפשת בעלי התפקידים.
הבחירות לבעלי התפקידים בוועדה יערכו ביום שני 2023.01.16
במשרדי המחוז ברח’ המקצוע 9 תל אביב בשעה 00:19
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדימה 054-5794602 ,איתן 054-7326327

לפרטים נוספים יש ללחוץ כאן