רק להיום

30 באוגוסט

לעשות טוב, להרגיש טוב

אנחנו בוחנים את מעשינו, תגובותינו ואת מניעינו. לעיתים קרובות אנו מוצאים שמצבנו טוב יותר מכפי שהרגשנו.

טקסט בסיסי, עמוד 42

הדרך בה אנו מתייחסים לאחרים חושפת בדרך כלל את המצב שלנו. כשאנו שלווים, אנו מתייחסים לאחרים בכבוד ואהדה. כשאנו לא מאוזנים, אנו מגיבים בחוסר-סבלנות וקוצר-רוח. כשאנו עורכים חשבון-נפש בסדירות, נבחין בדפוס: אנו מתייחסים בצורה רעה לאחרים, כשאנו מרגישים רע ביחס לעצמנו. הדבר שאולי לא יתגלה בחשבון נפש הוא הצד השני של המטבע: כשאנו מתייחסים טוב אל אחרים, אנו מרגישים טוב ביחס לעצמנו. כשאנו מוסיפים אמת חיובית זו לצדדים השליליים שאנו מגלים על עצמנו בחשבון-הנפש, אנו מתחילים לנהוג בצורה שונה. כשאנו מרגישים רע, אנו יכולים לעצור, להתפלל, ולבקש הדרכה וכוח. אזי נקבל החלטה להתייחס אל האנשים סביבנו באהדה, באדיבות, ובאותה אכפתיות שהיינו רוצים שאחרים יגלו כלפינו. ההחלטה להתנהג בחביבות יכולה לשמור ולטפח את האושר ואת שלוות-הנפש שכולנו מבקשים. השמחה שאנו נשרה על אחרים, תרומם את רוחם של הסובבים אותנו ובתמורה נביא להטבה במצב הרוחני שלנו.

רק להיום:

אזכור שאם אשנה את הפעולות שלי, המחשבות שלי ישתנו בהתאם.