רק להיום

23 באוקטובר

כניעה

כשאנו נכנעים ומוותרים על שליטה, אנו זוכים בכוח גדול בהרבה.

טקסט בסיסי, עמוד 43

כשהשתמשנו עשינו כל מה שיכולנו על-מנת להשליט את הרצון שלנו בכל דבר. הפעלנו כל תעלול אפשרי כדי לשלוט בעולם. כשהשגנו מה שרצינו, חשנו בעלי-עוצמה, בלתי מנוצחים; כשלא השגנו, הרגשנו פגיעים, מובסים. אבל זה לא עצר אותנו - זה רק הביא לכך שנשקיע מאמצים נוספים כדי לשלוט ולתמרן את חיינו למצב ניתן לניהול. התחבולות האלה היו הדרך שבה הכחשנו את חוסר-האונים שלנו. כל עוד התוכניות שלנו יכלו להסיח את דעתנו, יכולנו לדחות את ההודאה בכך שאנו חסרי שליטה. רק בהדרגה התברר לנו שהחיים שלנו הפכו בלתי-ניתנים לניהול, ושכל התמרונים והערמומיות שבעולם, לא יגרמו לכך שהחיים שלנו יהיו בסדר. כשאנו מודים בחוסר-האונים שלנו, אנו מפסיקים לנסות לשלוט ולנהל את הכל, בתקווה שכך נגיע לחיים טובים יותר - אנו נכנעים. אין לנו מספיק כוח משל עצמנו, אנו מחפשים כוח גדול מאתנו; אנו זקוקים להדרכה ותמיכה, אנו מבקשים מהכוח העליון שייקח את רצוננו ואת חיינו. אנו מבקשים חברים אחרים בהחלמה שישתפו אותנו בניסיונם בתוכנית אנ-איי, במקום לנסות לתכנן את החיים שלנו. הכוח וההכוונה שאנו מחפשים נמצאים סביבנו, אנו צריכים רק להסתכל מחוץ לעצמנו כדי למצוא את זה.

רק להיום:

לא אנסה להגיע לחיים ניתנים לניהול על-ידי תחבולות. באמצעות תוכנית אנ-איי, אמסור את עצמי להשגחת הכוח העליון שלי.


                                                        האם מילאת כבר את הסקר האנונימי? להשתתפות לחצו כאן