רק להיום

30 ביולי

חשבון-נפש קבוע

המשך עריכת חשבון-נפש אישי, פירושו שאנו יוצרים הרגל קבוע לבדוק את עצמנו, פעולותינו, גישותינו ומערכות היחסים שלנו.

טקסט בסיסי, עמוד 41

חשבון נפש קבוע הוא מרכיב חשוב מאוד בצורת החיים החדשה שלנו. בהתמכרות שלנו, בדקנו את עצמנו מעט ככל האפשר. לא היינו מרוצים מצורת החיים שלנו, אבל לא חשנו שאנו יכולים לשנות אותה. הרגשנו שבדיקה עצמית תהיה עניין כואב ועקר. היום, כל זה משתנה. איפה שהיינו חסרי אונים מול התמכרותנו, מצאנו כוח גדול מאתנו שעזר לנו להפסיק להשתמש. במקום שהרגשנו שאנו אבודים בסבך של החיים, מצאנו הכוונה בניסיון של החברים המחלימים שלנו ובקשר ההכרתי שלנו שהולך ומשתפר עם הכוח העליון. אנו לא צריכים להיות לכודים בדפוסי ההתנהגות הישנים וההרסניים. אנו יכולים לחיות בצורה שונה, אם נבחר. כשאנו מבססים דפוס קבוע של עריכת חשבון-נפש אישי, אנו נותנים לעצמנו הזדמנות לשנות כל דבר שלא עובד בחיים שלנו. אם התחלנו לעשות משהו שגורם בעיות, אנו יכולים להתחיל לשנות את ההתנהגות שלנו לפני שזה יצא מכלל שליטה. אם אנו עושים משהו שמונע יצירת בעיות, אנו שמים לב לזה, ומעודדים את עצמנו לעשות רק מה שעובד בשבילנו.

רק להיום:

אני אתחייב לכלול חשבון נפש קבוע בצורת החיים החדשה שלי.