רק להיום

25 ביולי

כישלון של צעד שניים-עשר?

לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו למכורים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי-חיינו.

צעד שניים-עשר

אין דבר כזה פעולה של הצעד השניים-עשרה שנכשלה. גם אם האדם אליו כוונה התקווה שלנו לא עולה על ניקיון, השגנו שתי מטרות. זרענו את זרע ההחלמה בראשו של המכור שאותו שיתפנו בניסיוננו, כוחנו ותקוותנו. כמו כן, אנו עצמנו נשארנו נקיים יום נוסף. נדיר שמכור מחלים מסיים פעולה של הצעד השניים עשר בלי תחושה עמוקה של אסירות-תודה. לפעמים אנו מיישמים את הצעד השניים-עשר בלי להבין את זה. כשחברינו לעבודה או מכרים אחרים המכירים מעט מעברנו, רואים איזה מין אדם אנו היום, הם יודעים לאן לפנות כשיש להם חבר או אדם אהוב הזקוק לעזרתנו. לעתים קרובות אנו המשיכה הטובה ביותר שיש לאנ-איי להציע. למכורים רבים, הצעד השניים-עשר הוא אבן הפינה של ההחלמה. אנו באמת מאמינים שאנו יכולים לשמור על מה שיש רק בנתינה לאחרים. הסתירה של הצעד השניים-עשר ברורה לעין, כי בנתינה אנו מקבלים.

רק להיום:

אזכור שאני דוגמה חיה של הצעד השניים-עשר. אני לא יכול להיכשל כשאני מנסה לשאת את הבשורה למכור אחר.